Transparència & Resultats

Totes les nostres accions i la informació que facilitem es desenvolupen sota el paraigua del nostre codi ètic, el principi de transparència i la lluita contra la corrupció.

Els resultats del nostre pla estratègic de sostenibilitat es reporten anualment a través de la nostra memòria de sostenibilitat redactada amb els criteris del model GRI.

MÉS TRANSPARÈNCIA:

El Compte General de l’Estat i els comptes de la resta del Sector Públic estan disponibles al  Portal de Transparència de l’Administració General de l’Estat..