Pacte Mundial de les Nacions Unides

Des del 2018 estem adherits al Pacte Mundial de les Nacions Unides, comprometent-nos a complir els deu principis i reportant els nostres resultats a través de la publicació de la memòria de sostenibilitat.

Principi 1.

Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit d'influència.

Principi 2.

Les empreses han dassegurar que les seves empreses no són còmplices en la vulneració dels drets Humans.

Principi 3.

Les empreses han de donar suport a la llibertat d'afiliació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.

Principi 4.

Les empreses han de donar suport a l'eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat sota coacció.

Principi 5.

Les empreses han de donar suport a l'erradicació del treball infantil.

Principi 6.

Les empreses han de donar suport a l'abolició de les pràctiques de discriminació a l'ocupació i l'ocupació.

Principi 7.

Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.

Principi 8.

Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una responsabilitat ambiental més gran.

Principi 9.

Les empreses han d'afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

Principi 10.

Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les formes, incloses extorsió i suborn.