Seguretat i salut a la feina

Sistema de gestió de seguretat i salut a la feina

Els nostres objectius són proporcionar condicions de treball segures i saludables que ajudin a la prevenció els accidents i el deteriorament de la salut. El nostre sistema de gestió de la seguretat i salut a la feina estan certificats amb la norma ISO 45001 i amb el certificat Global Safe Site de prevenció de contagi per Covid -19.

ISO 45001

Alguns dels beneficis per a les organitzacions en implantar el sistema de gestió de seguretat i salut en el treball conforme a ISO 45001 són:

  • Disminució de l’índex de lesions, malalties i morts relacionades amb el treball.
  • Eliminació de perills o reducció dels riscos relacionats amb la SST..
  • Millora de l’acompliment i l’efectivitat de la SST.
  • Mostra el compromís de la seva responsabilitat corporativa.
  • Preserva de la reputació de la seva marca.
  • Motivació i compromís dels empleats mitjançant la consulta i la participació.
  • Presa de consciència i desenvolupament d’una cultura preventiva de l’organització.

GLOBAL SAFE SITE

La certificació s’atorga als establiments que compleixin amb els requisits establerts, recolzant el seguiment dels protocols de desinfecció i neteja, i la implantació de les mesures de seguretat pertinents.

L’operativa consisteix a identificar les diferents variables a analitzar en cada cas i avaluar la desinfecció, seguretat i higiene.