Seguretat i salut a la feina

Sistema de gestió de seguretat i salut a la feina

Els nostres objectius són proporcionar condicions de treball segures i saludables que ajudin a la prevenció els accidents i el deteriorament de la salut. El nostre sistema de gestió de la seguretat i salut a la feina estan certificats amb la norma ISO 45001 i amb el certificat Global Safe Site de prevenció de contagi per Covid -19.