ELS NOSTRES VALORS

La ZAL Port  treballa des del 1992 amb els mecanismes necessaris per implementar un sistema de gestió ètic i socialment responsable. L‟adopció de nivells d‟exigència mediambiental superiors als mínims legals fa que els seus programes socials i mediambientals siguin assumits per l‟organització, de forma voluntària i vinculant des de la fundació d‟aquest desenvolupament logístic.

Fruit de les nostres bones pràctiques i la consecució planificada estratègicament de diferents fites dins de la nostra  Acció Social  i  la Política Ambiental i Energètica  hem consolidat diferents certificacions:  ISO 14001, EMAS, ISO 50001  per finalment adherir-nos  al Pacte Mundial de les Nacions Unides. El Pacte Mundial de les Nacions Unides afavoreix la sostenibilitat empresarial mitjançant la implantació de 10 principis universals en matèria de drets humans i empresa, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció, afavorint així els Objectius del Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides .

ELS DEU PRINCIPIS

DRETS HUMANS

Principi 1.

Donar suport i respectar la protecció dels drets humans.

Principi 2.

No ésser còmplice d'abusos dels drets.

ÀMBIT LABORAL

Principi 3.

Donar suport als principis de la llibertat dassociació sindical i el dret a la negociació col·lectiva.

Principi 4.

Eliminar el treball forçós i obligatori.

Principi 5.

Abolir qualsevol forma de treball infantil.

Principi 6.

Eliminar la discriminació en matèria docupació i ocupació.

MEDI AMBIENT

Principi 7.

Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.

Principi 8.

Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una responsibilitat ambiental més gran.

Principi 9.

Les empreses han d'afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecologies respectuoses amb el medi ambient.

ANTI - CORRUPCIÓ

Principi 10.

Les empreses i institucions han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloent-hi extorsió i suborn.

CILSA , entitat des de la qual gestionem la  ZAL Port  és pionera en les bones pràctiques, avalua i -en la mesura del possible- implanta, aquells codis que des de l’empresa afavoreixin els nous reptes que la societat demana, amb una actitud que ens fa socialment responsables i per tant referents a tot el nostre entorn social, ambiental i empresarial.