COMPROMÍS SOCIAL

El nostre compromís social se centra a impulsar fundacions relacionades amb la pròpia activitat de CILSA com Fundació Cares o Banc dels Aliments de Barcelona, i facilitem als joves la inserció al món laboral col·laborant amb JoveValor i Forma’t Al Port (programa del Port de Barcelona).

Fundació Cares

La Fudació és un centre especial de treball sense ànim de lucre promogut per CILSA, la ZAL Port, i constituït el 1998.

CARES és acrònim de Centres d’Alt Rendiment Empresarial i Social i resumeix els valors essencials de l’entitat: la determinació en l’ajut a les persones en el procés d’integració global i l’orientació cap a l’èxit de l’excel·lència en l’activitat professional.

Us facilitem 1.814 m2 de nau i 829 m2 d’oficines amb un lloguer social.

Benvinguts a Fundació Cares (fundacioncares.org)

Fundació rubricatus

Fundació Rubricatus és una entitat d’economia social i sense ànim de lucre dedicada a la inclusió sociolaboral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual.

Fundació Rubricatus

 

Banc dels aliments

El Banc dels Aliments de Barcelona (BdA) és una Fundació independent, apolítica, aconfessional i sense ànim de lucre, que té com a objectius principals evitar el malbaratament recuperant excedents d’aliments aptes pel consum humà i lluitar contra la pobresa alimentària, en lliurar-los a persones en situació de precarietat del nostre entorn.

Us facilitem un magatzem de 1.238 m² i 324 m² d’oficina amb lloguer social.

FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS, Barcelona

JoveValor

Des de la Fundació Fundesplai es desenvolupa una iniciativa adreçada a persones joves, d’entre 18 i 29 anys, en situació d’atur, a través de la qual descobreixen i milloren el seu talent a partir de l’empoderament i l’enduriment de les seves capacitats.

Col·laborem des de la ZAL Port amb un programa que permeti als joves incorporar-se al món laboral.

Jove Valor – Fundació Catalana de l’Esplai (fundesplai.org)

Forma’t al Port

L’objectiu és apropar el Port de Barcelona i la comunitat portuària als estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS) en Transport i Logística i de Comerç Internacional.

Facilita als estudiants d’avui dia els futurs professionals, el coneixement de les professions del sector logístic i especialment l’activitat marítima i el transport intermodal.

https://www.escolaeuropea.eu/format/