SOBRE LA ZAL PORT

La ZAL Port  és la plataforma logística intermodal del Port de Barcelona. L’objectiu és generar trànsit marítim amb serveis d’infraestructura logística amb valor afegit a la mercaderia. Un veritable HUB logístic i motor econòmic de la ciutat.

REFERENTS AL SECTOR.

La ZAL Port  ha estat la primera plataforma logística portuària establerta a Espanya. El seu desenvolupament és un model, i el terme ZAL Port ha esdevingut un terme genèric. 

PRIORITATS SOCIALS I SERVEIS.

La ZAL Port  prioritza els serveis que afavoreixen la conciliació laboral, personal i familiar. I les seves més de 100 empreses instal·lades avalen aquest compromís. Un espai on més de 6.000 treballadors directes comparteixen el dia a dia, i on oferir serveis com l’escola bressol ha suposat un 23% menys d’absentisme laboral. Un èxit per a les empreses i per a les famílies. 

SOSTENIBILITAT.

Les energies renovables i el principi de la precaució han estat el gran argument de sostenibilitat de  la ZAL Port . Sempre des dun sistema de gestió ètic i socialment responsable.

Una actitud que marca la diferència.

Port de Barcelona.

Concentra la major oferta logística de la Península Ibèrica i lidera el trànsit de contenidors del Mediterrani. És la porta d’entrada al sud d’Europa de les mercaderies que provenen de l’Extrem Orient i del Sud-est asiàtic, tot abastant tot l’arc mediterrani: Sud d’Europa (Espanya, França, Portugal) i Nord d’Àfrica (Marroc, Algèria, Tunísia). Es considera el punt denllaç amb el continent americà. La seva porta pel mar se situa la terminal BEST.

La ZAL del Port de Barcelona és la plataforma i el referent logístic més important de la Mediterrània. Afavoreix la integració de les activitats de distribució i transport en manipulats postindustrials i precomercials, a més d’altres actuacions de valor afegit. Un  HUB Logístic  únic pel seu alt nivell d’intermodalitat on la vostra empresa trobareu la base logística adequada per ampliar el vostre mercat.

AEROPORT INTERNACIONAL DEL PRAT.

La  ZAL Port  està adjacent a l’aeroport del Prat (2 km). Disposa d’un Centre de Càrrega Aèria en constant creixement que acull empreses logístiques especialitzades en càrrega aèria.

XARXA VIÀRIA.

Barcelona disposa d´una extensa xarxa de carreteres i autopistes que connecten amb les principals ciutats espanyoles i amb Europa, i des de la ZAL Port  s´accedeix a les principals rondes per connectar amb aquesta xarxa metropolitana i de llarg recorregut.

El Ferrocarril.

En un radi de 7 km al voltant de la  ZAL Port  hi ha tres estacions de ferrocarril de transport de mercaderies, i comptarà en un futur amb una estació ferroviària multimodal pròpia. 

TELECOMUNICACIONS.

La  ZAL Port  està dotada d’una infraestructura de cablatge de fibra òptica que facilita a les empreses instal·lades la transmissió de veu i dades entre ells i amb l’exterior, amb pals de telecomunicacions des d’on diversos operadors de telecomunicacions ofereixen els seus serveis. 

La intermodalitat, un tret diferencial.