POLÍTICA DE SOSTENIBILITAT

Des de la planificació del desenvolupament logístic de la  ZAL Port  del Port de Barcelona,  CILSA  desenvolupa actuacions dirigides a  potenciar la sostenibilitat i la cura del medi ambient, essent pioners en les bones pràctiques .

Les darreres mesures que s’emmarquen a la nostra política mediambiental consisteixen en la  substitució de l’enllumenat públic del nostre parc per enllumenat LED.

Aquest fet permet un estalvi energètic substancial a més que atenua en gran manera les emissions de CO2.

A l’edifici Service Center s’han substituït instal·lacions de llum i aire condicionat per il·luminació LED i clima d’última generació; s’ha instal·lant film solar sobre l’envidrament de l’edifici que filtra llum i intensitat de calor i altres mesures correctores que han aconseguit un gran estalvi energètic.

CONSULTA LA MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2020