ORGANITZACIÓ

CILSA  (CENTRE INTERMODAL DE LOGÍSTICA, SA, SME) és una societat mercantil estatal administrada pel Consell d’Administració i presidida pel President de l’APB (Autoritat Portuària de Barcelona).   

Tots els membres del Consell d’Administració tenen una àmplia experiència al sector. El Comitè Executiu forma al costat de l’estructura de decisió de  CILSA  i reporta al Consell els suggeriments oportuns.

CILSA  forma part del sector públic i el seu accionariat és format per l’  Autoritat Portuària de Barcelona – APB  (51,5%) i  Merlin Properties  (48,5%). Gestiona els terrenys de titularitat de l’APB, situats als termes municipals de Barcelona (Fase 1) i al Prat de Llobregat (Fase 2).

AVANCEM DES D'UNA VISIÓ COMPARTIDA.