LLOGUER DE NAUS

La ZAL Port  ofereix sòl i naus logístiques de lloguer en un entorn intermodal amb:

NAU LOGÍSTICA

OFICINES ADOSADES / CROSS DOCKING

NAU DE FRED

Oferta d’infraestructura logística

Gràcies a la situació estratègica al Port de Barcelona i a la seva intermodalitat,  la ZAL Port  és un centre de distribució privilegiat per abastir els mercats de la Península Ibèrica, el Sud d’Europa i la conca mediterrània.

CARACTERÍSTIQUES DE LES NAUS AVANTATGES
Naus i oficines modulars AAdaptable a les vostres necessitats
Naus diàfanes: distància mitjana entre pilars 10x30m Flexibilitat en la distribució de prestatgeries. Operativa lliure obstacles
Gran nombre de portes equipades amb rampes anivelladores a diferents alçades Màxima operativitat
Estructura prefabricada de formigó armat Màxima resistència a l'acció corrosiva dels ambients marins
Resistència del terra 5.000 kg/m Capacitat d'emmagatzemar càrregues pesades
Naus i oficines integrades Gestió més eficaç
Alçada lliure mínima 10,5 m Gran capacitat d'emmagatzematge
Coberta metàl·lica amb aïllament tèrmic Màxim confort a les naus
Llum natural a través de coberta Confort, qualitat de vida i estalvi energètico
Sistemes de detecció antiintrusió inclosos Màxima seguretat
Sistema de detecció i protecció dincendis segons el RD 2267/2004 Alta seguretat contra el foc
Xarxa d'extinció i protecció d'incendis (ruixadors ESFR) Majors sectors d'emmagatzematge. Xarxa d'esprinklers instal·lada
Urbanització perimetral de gran qualitat Entorn enjardinat itinerari per a vianants lliure d'obstacles
Accessos adaptats Rampes discapacitats. Major comoditat
Flexibilitat Capacitat per adaptar-nos a les necessitats finals del client