Portal TRANSPARÈNCIA

Presentació

El desenvolupament logístic de la  ZAL Port  de Barcelona és gestionat per  CILSA  (Centre Intermodal de Logística, SA), societat mercantil estatal administrada pel Consell d’Administració, i presidida pel President de l’APB (Autoritat Portuària de Barcelona). Per formar part del sector públic estatal,  CILSA  té l’obligació legal de crear i mantenir aquest portal de transparència. Un projecte que correspon a més, amb la seva filosofia i tarannà com mostren les seves polítiques de  Responsabilitat Social Corporativa .

Aquesta secció de la web respon a la necessitat dorganitzar la informació principal sobre lactivitat de la ZAL Port de Barcelona en un sol espai facilitant així laccés a tot usuari interessat. La informació es presenta en diversos formats predominant la descàrrega de pdf, taules dinàmiques i, quan els continguts ja han estat publicats prèviament, s’aporta l’enllaç al document original.

CARTA DIRECCIÓ CILSA

PresentacióBenvolgut conciutadà:

Vull presentar-vos el Portal de Transparència de la Zona d’Activitats Logístiques del Port de Barcelona.

Des de la ZAL Port entenem que transparència és més que facilitar informació a l’usuari, ha de servir per rendir comptes a la societat a què ens devem, als nostres clients i usuaris. És per això que és una prioritat que la informació sigui clara, fàcil d’identificar i entendre.
Aquest portal de transparència respon, per descomptat, als requisits dictats per la Llei 19/2013 de Transparència, accés a la informació pública i Bon govern. Però també a la nostra voluntat que tot usuari interessat trobi amb facilitat les dades de gestió econòmica i financera 
o la informació corporativa i organitzativa que hem publicat.      

També posem a la vostra disposició la “Bústia de transparència”, un nou canal de sol·licitud d’informació pública en els termes previstos per la llei anteriorment esmentada.

Des de la ZAL Port assumim el compromís de continuar millorant i actualitzant aquest portal de transparència. Confio que li sigui útil i valori positivament aquesta iniciativa que ens acosta a vostè. Presentació

Atentament,

Jordi Guerrero, Director General.

DIRECCIÓN CILSA