Actualment esteu veient La ZAL Port inaugura el nou servei de gestió de residus

La ZAL Port inaugura el nou servei de gestió de residus

La finalitat d’aquest nou servei a la Zona d’Activitats Logístiques del Port de Barcelona és facilitar a les empreses arrendatàries una correcta gestió en matèria de reciclatge.

La nova licitació per a la recollida i gestió de residus adjudicada a l’empresa Corporació CLD per més de 1,2M€ ha promogut la implementació d’un nou sistema de recollida a tot el parc logístic.

Aquest servei s’ofereix a totes les empreses arrendatàries de la ZAL Port amb la finalitat d’alinear-nos amb els Objectius Europeus de Desenvolupament Sostenible (ODS) en matèria de reciclatge, un dels principals reptes per a Catalunya en relació amb els ODS, per tal de disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

Els serveis inclosos per a les empreses arrendatàries

Un servei gratuït que abasta la recollida i gestió dels residus dipositats a:

  • Contenidors de 1000 litres a peu de carrer de la fracció RESTA.
  • Noves illes de recollida selectiva a peu de carrer.
  • Oficines de les naus logístiques: recollida selectiva de paper, piles i tòners.
  • Recollida de palets i restes de fusta de magatzems (1 gàbia per cada 5.000 m2 o equivalent).
  • Punt Verd en el Service Center (Recollida de Residus Especials).

A més oferim la facilitat a tots aquells clients de la ZAL Port d’un tarifari de preus màxims per a contractar directament l’empresa adjudicada per a la recollida i gestió dels seus residus. Un cop concertat el servei, l’empresa Corporació CLD es posarà en contacte amb l’empresa sol·licitant per a confirmar-lo.

Noves illes de recollida selectiva

Per a millorar la correcta segregació i gestió dels residus, al servei actual s’han introduït noves illes de recollida selectiva en diferents punts de la ZAL Port.

Cada illa disposa de tres contenidors:

  • Gris: residus banals.
  • Blau: residus de paper i cartó.
  • Groc: residus plàstics i envasos.

Entre algunes obligacions i prohibicions, es destaca la correcta realització de la separació dels residus d’origen i dipositar-los al contenidor adequat, així com un correcte manteniment dels contenidors sense dipositar continguts perillosos, o moure’ls fora de la seva ubicació original.