Actualment esteu veient Arriba a la ZAL Port una nova flota de busos

Arriba a la ZAL Port una nova flota de busos

Des d’aquest 18 de març s’ha implementat la flota definitiva de vehicles del Port de Barcelona, reforçant així la seva infraestructura de transport. Aquests vehicles inclouen quatre noves línies de bus 88/89 equipats amb tecnologia híbrida, que ofereixen un menor consum energètic i models articulats que milloren significativament l’oferta i la capacitat de transport durant les hores punta.

Aquestes línies de bus connecten directament amb la ZAL Port, consolidant així la connectivitat de la zona amb la xarxa de transport metropolità.

NOVA FLOTA DEFINITIVA

Amb la nova arribada de vehicles definitius, la flota del servei passa a tenir dues tipologies de vehicles:

                                      ·        9 estàndards de 12 m

                                      ·         4 articulats de 18m, amb l’entrada d’aquests vehicles es pretén oferir una millor oferta, tenint major                                           capacitat en  les hores puntes del servei.

Els nous vehicles de tecnologia híbrida ofereixen consums teòrics de:

       ·         Estàndards: 36,4L/100 km, reduint el consum dels anteriors vehicles assignats al servei

       ·         Articulats: 49,4L/100 km

Aquests nous vehicles oferiran major confort i capacitat tenint en compte la configuració dels mateixos:

       ·         Estàndard:  25 seients + 90 de peu + 2 PMR, major places de peu i tots els vehicles amb dos espais per PMR.

       ·         Articulats: 40 seients + 127 de peu + 2 PMR

A més, se’ls s’equiparà amb els següents equips i sistemes embarcats:

       ·         Sistema de videovigilància per la prevenció i a la vegada per a la solució dels incidents que es puguin produir

      ·         Sistema de comptatge de viatgers que permeti conèixer en temps real i mitjançant històrics l’ocupació dels vehicles en cada tram del recorregut i d’aquesta manera ajustar millor l’oferta en funció de la demanda

      ·         Sistema de seguretat activa avançat a bord que permetrà reduir l’accidentalitat o atropellament mitjançant un sistema de prevenció de col·lisions, basat en sensors de visió artificial i alertes en temps real.

   És una bona notícia per impulsar el transport públic i la millora del servei d’una zona amb molt de moviment de persones.

   Més detalls d’aquesta línia:

   https://zalport.com/ca/com-arribar/

  Configuració de les places dels vehicles provisionals: