Actualment esteu veient Nova flota de vehicles de seguretat de la ZAL Port

Nova flota de vehicles de seguretat de la ZAL Port

Per tal de ser més sostenibles, apostem per vehicles híbrids que redueixen les emissions de CO2.

Des de  CILSA , entitat gestora de la  ZAL Port , hem incorporat recentment una nova flota de vehicles de seguretat que presten servei a tot el parc logístic. L’objectiu d’aquesta nova dotació és vetllar per la seguretat dels usuaris i l’entorn de la  ZAL Port  i alhora ser més sostenibles. És per aquest motiu que s’ha apostat per vehicles híbrids endollables que asseguren una menor emissió de CO2.

A més, la nova flota presenta una nova imatge que incideix a la marca  ZAL Port  i promou la seguretat dels vehicles que presten servei incorporant franges fotoluminiscents.

Tots els vehicles estan equipats amb:

  • Desfibril·lador extern semiautomàtic (DESA) per poder actuar en cas d’emergència sanitària fins a l’arribada d’una ambulància.
  • Farmaciola de primers auxilis.
  • Pont de senyalització.
  • Display informatiu dincidències.
  • Kit de vessament per atendre actuacions d‟incidència mediambiental.
  • Sistemes de comunicació per garantir la coordinació davant de qualsevol intervenció.
  • Avisos d’alarma per informar el Centre de Control d’Actuacions d’Equips d’Emergència Externs.
  • Kit de megafonia.
  • Extintor.
  • Cons i balises de senyalització led.

Aquest model de flota elèctrica i amb extres de seguretat viària s’extrapolarà als vehicles dels altres serveis que gestiona la  ZAL Port .