You are currently viewing Nou servei pels drets dels animals a la ZAL Port

Nou servei pels drets dels animals a la ZAL Port

Acord de CILSA pel control i la salut dels gats amb l’Associació Barcelona Gat i Gos.

Des de la ZAL Port volem fer la nostra contribució amb els drets dels animals que tenen la seva llar a la nostra zona d’activitats logístiques, seguint l’obligació legal del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril on es disposen les normes generals de protecció d’animals amb la finalitat d’aconseguir el màxim nivell de protecció i el seu benestar. A Catalunya els gats es consideren animals de companyia, sigui com sigui la seva situació, així com les obligacions recollides a l’article 12.

En aquest sentit, estem col·laborant amb el control de la natalitat i la cura de les comunitats felines, també anomenades colònies, a través de l’Associació Barcelona Gat i Gos, fundació formada íntegrament per voluntàries i voluntaris i compten amb més de 18 anys d’experiència donant una nova oportunitat a gats perduts o trobats en situacions difícils. 

Les voluntàries de l’associació visiten les colònies, alimenten els gats, desparasiten, apliquen el mètode CER (captura, esterilització i retorn) i, en cas que estiguin malalts, se’ls enduen per cuidar-los. Tanmateix, en cas de detectar gats mansos els donen en adopció.

Si mai descobriu cap gat abandonat o en situació de perill a les vostres instal·lacions, us oferim atenció a través d’aquesta Associació. Com a empresa ubicada la ZAL Port confiem en la vostra col·laboració!