EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Lideratge en Energia i Disseny Ambiental” Dissenyem les naus i les infraestructures amb la finalitat de que siguin eficients energèticament, tinguin el menor impacte ambiental i siguin segures.

Sistema de gestió de l'energia

El nostre sistema de gestió de l’energètica té com a objectiu reduir el consum energètic i els gasos amb efecte d’hivernacle; per això invertim en noves tecnologies i en energies renovables. El nostre sistema de gestió energètica està certificat amb la norma ISO 50001.