Actualment esteu veient ZAL Port, naus logístiques sostenibles amb certificació LEED

ZAL Port, naus logístiques sostenibles amb certificació LEED

  • La construcció de naus logístiques a la ZAL Port es realitza sota els estrictes estàndards d’ecoeficiència i sostenibilitat de la certificació LEED que atorga el  US Green Building Council . 
  • L’aposta per la certificació LEED és una de les accions que desenvolupem per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible establerts per les Nacions Unides.

Les activitats de la logística i de la construcció estan experimentant una gran transformació i ho continuaran fent a llarg termini a favor del desenvolupament sostenible. Conscients d’això i de la importància de minimitzar la nostra empremta ecològica i construir un món millor, des de la  ZAL Port  desenvolupem actuacions dirigides a potenciar la sostenibilitat i la cura del medi ambient: reducció del consum d’aigua de reg, aposta per la mobilitat sostenible, eficiència energètica o reducció de les emissions de CO2 en són només alguns exemples.

Un dels aspectes més significatius de les accions que realitza  CILSA  –entitat gestora de la  ZAL Port– a favor del desenvolupament sostenible és la certificació de les naus logístiques segons els estàndards  LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) . LEED és un sistema d’avaluació i certificació de la sostenibilitat dels edificis atorgat pel  US Green Building Council . Una eina per assolir nivells de disseny, construcció i funcionament dels edificis, cada cop més respectuosos amb el medi ambient, l’entorn, el confort i la salut de les persones.

Tot i que el certificat LEED és totalment voluntari, per a la  ZAL Port  és un requisit indispensable per a totes les noves promocions construïdes des de 2016. Fins ara han obtingut el certificat LEED, i en concret a la categoria Gold, 5 naus: Carrefour Frío (2017) , Fedex (2019), UPS (2020), ZAM (2020) i Caprabo (2021). Actualment, dues naus més estan en procés d’obtenció.

“Des de la planificació del desenvolupament logístic de la  ZAL Port  realitzem actuacions dirigides a potenciar la sostenibilitat i la cura del medi ambient, essent pioners en les bones pràctiques. Les certificacions LEED Gold que reben les nostres naus ens satisfan perquè mostren com assumim aquest compromís, fent-ho públic amb l’objectiu de compartir el nostre model com a exemple per a la millora de les pràctiques a la nostra societat i entorn professional” assenyala Marcos Vallés, Director Tècnic i d’Explotació de la  ZAL Port .

L’objectiu de  CILSA  és oferir als nostres clients les millors infraestructures logístiques a un emplaçament de referència amb els màxims estàndards mediambientals. El certificat LEED de les naus i el sistema de gestió ambiental i energètic que tenim implantat ens permeten ser més competitius i oferir als nostres clients infraestructures logístiques amb un gran valor afegit.

Criteris i beneficis del certificat LEED

El LEED està basat en estàndards científics i avalua tots els processos de construcció de l’edifici, des de l’adequació de la parcel·la on s’ubica fins a l’eficiència de l’ús de l’aigua i l’energia, la selecció de materials sostenibles o la qualitat mediambiental interior. L’objectiu LEED és reduir l’impacte ambiental dels edificis tenint en compte tot el cicle de vida, des de la construcció fins al seu ús.

La certificació LEED és la validació per part de tercers del rendiment de la construcció. Els vectors ambientals que analitza i avalua són: procés integrat, localització i transport, emplaçament sostenible, ús eficient de l’aigua, energia i atmosfera, materials i recursos, qualitat ambiental interior, innovació i procés de disseny i prioritat regional.

Els beneficis que atorga aquest certificat van més enllà de saber que l’edifici és sostenible, sinó que també suposen per al propietari o ocupant del mateix:

  • Els costos d’operació són més baixos, mentre que el valor de l’immoble augmenta.
  • Es redueixen els residus que s’envien als abocadors.
  • Una millor conservació de lenergia i de laigua.
  • Edificis més saludables i assegurances per als seus ocupants.
  • Es redueix l’emissió a l’atmosfera de gasos nocius amb efecte d’hivernacle.

En conclusió, uns estàndards beneficiosos per al medi ambient i per als clients que ens permeten continuar avançant per aconseguir els  Objectius de Desenvolupament Sostenible  establerts per les Nacions Unides.