You are currently viewing ZAL FORUM i Gai de Montellà – ZAL Port de Barcelona

ZAL FORUM i Gai de Montellà – ZAL Port de Barcelona

Descarregar document

Gay de Montellà demana “buscar fórmules per continuar recuperant el potencial industrial de Catalunya”.