Actualment esteu veient La ZAL Port augmenta el trànsit de vehicles pesants durant l’estat d’alarma

La ZAL Port augmenta el trànsit de vehicles pesants durant l’estat d’alarma

Des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma el 14 de març passat, les entrades i sortides de vehicles pesants de la  ZAL Port  de Barcelona s’han incrementat notablement respecte de la mitjana diària habitual.

Segons les dades recopilades i monitoritzades per Cilsa – entitat gestora de la  ZAL Port – a través dels sensors de gàlib instal·lats als quatre accessos, aquest augment ha estat considerable arribant a pics de més del 45% i del 70%.

No obstant això, el pic més gran es va produir el 14 d’abril, dia en què es reprenia l’activitat després de Setmana Santa i que coincidia amb la fi del confinament total. Durant aquesta jornada, les entrades i les sortides de vehicles pesants van ser un 85% superiors a la mitjana d’una jornada normal.

En canvi, el trànsit de vehicles lleugers ha disminuït significativament com a conseqüència del confinament arribant al -70% durant el confinament total i mantenint-se al voltant del -40% durant el parcial. 

Aquestes dades són indicadors de la plena activitat de la  ZAL Port  durant els moments excepcionals que estem vivint i demostren una vegada més la seva importància com a anella essencial per abastir la cadena de subministrament. Des de l’inici de la crisi provocada per la COVID-19, la ZAL Port ha estat 100% operativa al servei dels seus clients i de la societat treballant i incrementant el nivell de serveis per garantir l’abastament.