RECURSOS HÍBRIDS

La instal·lació de panells fotovoltaics fa possible la generació d’energia elèctrica i la posterior explotació mitjançant la venda a la xarxa pública. Aquesta idea va néixer l’any 2005 en cobrir de plaques les marquesines del pàrquing exterior del  Service Center , la coberta de l’escola bressol i algunes oficines. L’excel·lent resultat va animar  la ZAL Port  a instal·lar plaques solars fotovoltaiques de forma extensiva.

La pretensió global de  la ZAL Port  és instal·lar plaques a 316.535 m² de coberta amb una potència estimada de més de 8 MW. Actualment presenta l?ocupació de 60.000 m² de coberta plana amb 3 MW de plaques. Aquesta actuació forma part d‟un programa de protecció de l‟entorn i millora de l‟eficiència en l‟ús dels recursos naturals.

La ZAL Port  s’anticipa als canvis i renova els seus productes i processos de fabricació amb criteris de sostenibilitat i aplica els avenços tecnològics davant dels nous reptes.

Un dels tres parcs fotovoltaics sobre la coberta més importants d’Espanya.