RECOLLIDA SELECTIVA

La ZAL  Port  dóna un tractament selectiu de residus en origen en defensa del medi ambient i innovant en aquest aspecte des de l´inici de la pròpia planificació de la nostra plataforma. El pla de recollida selectiva de residus a  la ZAL Port  s’adapta a les necessitats de les empreses: al tipus de residu generat, al tipus de contenidor que necessitin i la freqüència de recollida.

Actituds sostenibles.