A més de les noves instal·lacions de la ZAL de Barcelona, ​​Arcese té un magatzem a San Fernando de Henares i una altra plataforma a Irun.

Font:Cilsa

Arcese España ha arrendat una  plataforma logística de 10.559 m²  de superfície total construïda a la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) de Barcelona, ​​distribuïda en quatre diferents naus amb superfícies des dels 2.400 m²,  fins a un total de 8.083 m² i 2.245 m² d’oficina . en una operació assessorada per Estrada & Partners.

Les naus compten amb una alçada interior de 11 m, i compten amb un sistema de detecció anti-intrusió, garantint així la màxima seguretat a tot el recinte, a més de facilitar l’activitat industrial disposant d’un  gran nombre de molls equipats amb rampes hidràuliques , entre altres prestacions.

El projecte de reforma i adaptació de la instal·lació a l’operativa destaca per la seva sensibilitat mediambiental, l’  aprofitament màxim de la il·luminació natural a totes les àrees  així com per l’optimització de les condicions funcionals i ambientals dels llocs de treball.

L’operador italià té la seva oficina central per a Espanya a Barcelona i opera amb una de les flotes de transport per carretera més grans a Europa. Arcese, a més de les noves instal·lacions de la ZAL de Barcelona, ​​té un magatzem a San Fernando de Henares i una altra plataforma a Irun.